logo penang 2030

A A  Arial | PT Sans | Century
faq hubungi maklumbalas peta

sukpenang ms 2022

Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Jumlah Menepati
Standard

%
Menepati
Standard

Jumlah
Melebihi
Standard

%
Melebihi
Standard

1.95% projek fizikal dilaksanakan mengikut jadual (P.01)
170 100% - -

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan

2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai kajian sosio-ekonomi dalam tempoh yang telah ditetapkan. 2 100% - -
Nota: Kajian & Penyelidikan oleh EPU (Kajian bersama MBPP & penyelidikan oleh penuntut PhD dari Belanda).
3. Majlis-majlis Rasmi Kerajaan Negeri diadakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. - - -
-

Tiada Majlis-majlis Rasmi yang diadakan pada bulan April 2022

4. Permohonan Pinjaman Penuntut diproses dan diberi keputusan dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh tutup permohonan. - - - -
Permohonan Pinjaman Penuntut Negeri Pulau Pinang akan dibuka mulai 1 Jun hingga 30 Ogos 2022. Oleh yang demikian, tiada pencapaian yang dapat dilaporkan bagi bulan ini.
5. Maklumbalas aduan dikemukakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh aduan diterima  54 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
6. Tuntutan bayaran bagi dokumen lengkap dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 2726 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan

7. Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja mulai daripada tarikh arahan diterima.

80

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
8. Keputusan MMK dilaksanakan tidak lewat daripada tujuh (7) hari setelah minit MMK disahkan.

396

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
9. Persidangan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh persidangan yang terakhir di dalam sesuatu penggal. 0 0%
Persidangan DUN pada tahun 2022 dijadualkan bersidang pada 27 Mei 2022 dan 30 Mei hingga 3 Jun 2022.
10. Jawapan terhadap permohonan/ urusan perkhidmatan sumber manusia yang lengkap diproses dan diberikan keputusan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 150

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan

Recommended Post

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Monthly Hits: 1614889

  • Last Updated: 21 November 2022.

Copyright © 2022 Kerajaan Negeri Pulau Pinang