Fungsi

::: Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Negeri

Alamat              : Paras 24, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) 10503 PULAU PINANG.

Telefon             : 04-650 5352

Fax                     : 04-263 6035

 

::: Fungsi

 1. Pengurusan Strategik Dan Pembudayaan ICT (PSPI)

a) Pengurusan Perancangan ICT

b) Pengurusan Permohonan Program/Projek ICT

c) Pengurusan Belanjawan ICT

d) Program Latihan dan Promosi ICT

e) Penyelarasan MS ISO Pengurusan ICT

f) Pengurusan Naziran ICT

g) Pengurusan Maklumat dan Perkhidmatan Multimedia/Gimik/Grafik

h) Pengurusan Pelajar Praktikal (Jurusan ICT)

i) Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu eGG/Jawatankuasa Pemandu ICT, Jawatankuasa Pemandu Permohonan ICT (JPPICT) dan

   Mesyuarat Penyelarasan Kerja Bahagian


2. Pembangunan dan Pengurusan Aplikasi (PPA)

a) Pembangunan Sistem Aplikasi

b) Penyelenggaraan Sistem Aplikasi

c) Perkhidmatan Perluasan Aplikasi

d) Pengurusan Portal Rasmi Kerajaan Negeri

e) Pengurusan Laman Web Jabatan Negeri

f) Pengoperasian dan Pengukuhan Sistem

g) Urus Setia Jawatankuasa Penyelarasan Data Negeri dan Jawatankuasa Teknikal Portal Negeri

 

3. Pengurusan Maklumat Geospatial (PeGIS)

a) Penyelarasan aktiviti perkongsian data geospatial Pulau Pinang

b) Pengumpulan dan pengemaskinian data-data geospatial

c) Pemprosesan dan penganalisaan maklumat-maklumat GIS

d) Penyebaran, pembekalan dan penerbitan maklumat-maklumat geospatial

e) Khidmat bantuan penggunaan teknologi GIS

f) Penyelenggaraan dan peningkatan aplikasi, perisian dan perkakasan GIS

g) Urus Setia Jawatankuasa Teknikal MyGDI Negeri


4. Keselamatan dan Rangkaian (KR)

a) Pengurusan Polisi dan Dasar Keselamatan ICT Negeri

b) Pengurusan Sistem Keselamatan ICT

c) Pengukuhan Keselamatan ICT

d) Pengendalian Insiden Keselamatan ICT

e) Pengurusan CERT Negeri dan Urus Setia Jawatankuasa CERT Negeri

f) Pengurusan ISMS

g) Pengurusan Pelan Pemulihan Bencana ICT/DRP

h) Pengurusan Rangkaian Kerajaan Negeri (PenangEG)

 

5. Operasi dan Sokongan Teknikal (OST)

a) Pengurusan Operasi Server

b) Pengurusan Pusat Data Utama

c) Pengurusan Pusat Pemulihan Bencana (DRC)

d) Pengurusan eMel Rasmi Kerajaan Negeri

e) Perkhidmatan Help Desk ICT dan Sokongan Teknikal

f) Pengurusan Aset Inventori dan Harta Modal ICT

 

6. Pengurusan Dan Pentadbiran

a) Urusan Pentadbiran

b) Urusan Perkhidmatan

c) Urusan Kewangan

d) Urusan Aset dan Inventori Pejabat