Fungsi

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia     
::: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Alamat : Paras 45, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) 10503 PULAU PINANG.

Telefon : 04-650 5162

Fax : 04-261 0341

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


LATARBELAKANG

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia terdiri daripada empat (4) unit iaitu :

Unit Pembangunan Organisasi

 • Perancangan dan Pembangunan

 • Perjawatan

 • Pengambilan

 • Penempatan / Pertukaran

 • Pusingan Kerja

 • Penstrukturan Semula

 • Pelan Penggantian

 • HRMIS

 • Naziran

Unit Pengurusan Perkhidmatan

 • Pengesahan lantikan, pengesahan jawatan dan pemberian taraf berpencen

 • Perlanjutan tempoh percubaan

 • Cuti berdasarkan Perintah Am Bab C

 • Menguruskan permohonan ke luar negeri

 • Perubatan

 • Persaraan

 • Pengwartaan

 • Pelarasan Gaji

 • Kenaikan Pangkat

 • Pengurusan Buku Perkhidmatan

 • Urusan Tanggung Kerja

 • Pengurusan Perkhidmatan Kontrak / Pinjaman / Tukar Sementara

Unit Latihan dan Kompetensi

Unit Prestasi dan Kaunseling

 • Pengurusan Tatatertib

 • Pengurusan Perisytiharan Harta

 • Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU)

 • Pengurusan Prestasi (LNPT, SKT, Anjakan Gaji & Pergerakan Gaji)

 • Majlis Bersama Jabatan (MBJ)

 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

 • Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia

 • Memantau Penglibatan Politik di kalangan Penjawat Awam Negeri

 • Memantau Tahap Keberhutangan yang Serius

 • Perkhidmatan Psikologi berdasarkan PKPA Bil. 18/2005

 • Permohonan Pekerjaan Luar

 • Permohonan Tanah TOL bagi Penjawat Awam Negeri Pulau Pinang