Fungsi

::: Unit Audit Dalam

Alamat   :Paras 49, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) 10503 PULAU PINANG.

Telefon  :04-6505438/04-2634509

Fax  :04-263 6035

::: Fungsi

 • Memastikan Ketua Jabatan/Agensi Mengendalikan Pengurusan Kewangan/Aktiviti Dengan Cekap, Teratur Dan Berkesan
 • Mengkaji Tahap Kepatuhan Kepada Segala Dasar, Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berkuatkuasa
 • Mengkaji Dan Menilai Ketepatan Dan Kesahihan Maklumat Kewangan Dan Maklumat Pengurusan Yang Baik
 • Mengkaji Aktiviti/Program Organisasi Bagi Menilai Kecekapan, Keekonomian Dan Keberkesanannya
 • Memaklumkan Kepada Ketua Jabatan/Agensi Negeri Hasil Pengauditan Melalui Pemerhatian/Laporan Yang Bebas,Objektif Dan Tepat Pada Masanya
 • Mengemukakan Cadangan/Syor Audit Dan Nasihat Bagi Memperbaiki Dan Mempertingkatkan Operasi/Aktiviti Organisasi Terhadap Aktiviti Yang Diaudit
 • Mengkaji Aset Dan Kepentingan Organisasi Dilindungi Dari Segi Kehilangan, Penipuan Dan Penyelewangan
 • Memberi Nasihat/Pandangan Mengenai Kawalan Dalaman Terhadap Semua Sistem Termasuk Sistem ICT
 • Memastikan Ketua Jabatan/Agensi Mengambil Tindakan Terhadap Teguran Yang Dibangkitkan
 • Menyediakan Rancangan Tahunan Dan Laporan Tahunan Audit Dalam Untuk Kelulusan Ketua Jabatan
 • Membentangkan Laporan Audit Dalam Di Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dan Mesyuarat Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA)