::: Unit Integriti

 Alamat      :    Paras 30, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR),10503 PULAU PINANG
 Telefon :    04-650 5742
 Faks  :    04-251 9487

 

:: Fungsi

1.   Tadbir Urus

  • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan

 

2.   Pengukuhan Integriti

  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi

 

3.   Pematuhan Dan Tatatertib

  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan

 

4.   Aduan Pengesanan Dan Pengesahan

  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
  • Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

 

 

update : 5 Julai  2019