Fungsi

::: Bahagian Kawal Selia Air (BKSA)

Alamat   :Paras 45, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR),10503 PULAU PINANG

Telefon  :04-650 5463 / 264 3481

Fax   :04-264 5112

::: Fungsi

KHIDMAT PENGURUSAN

*  Pengurusan dan penyelarasan penggunaan ruang pejabat
*  Pengurusan dan penyelarasan fail, dokumen, surat-menyurat dan perkara-perkara berkaitan
*  Pengurusan perjalanan dan pengangkutan
*  Pengurusan kenderaaan unit
*  Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan mengurus unit
*  Menyelaras penyediaan bajet mengurus unit
*  Pengurusan komunikasi korporat, kualiti dan khidmat pelanggan
*  Menyelaras perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia

 

PENGURUSAN ASET AIR


1) Mengurus Aset Air

-  Merekod senarai aset air
-  Menyelaras penyediaan perjanjian pajakan
-  Menyelaras terma-terma perjanjian pajakan
-  Menyediakan cadangan bajet pembangunan
-  Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan bajet pembangunan
-  Menyediakan cadangan bajet bagi projek bekalan air di bawah Rancangan Malaysia
-  Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan bajet di bawah Rancangan Malaysia
-  Pengurusan penyelarasan lain yang tergolong di dalam pengurusan aset air

2) Memantau Sumber Air Dan Bekalan Air Negeri

-  Menjalankan pemantauan pencerobohan di kawasan sumber dan tadahan air
-  Menjalankan ujian Kekeruhan dan Ntu di Sumber air dan kawasan Tadahan

3) Memantau Dan Menyelaras Projek Berkaitan Bekalan Air

-  Menghadiri mesyuarat tapak projek
-  Mengemaskini sistem pemantauan projek SPPII
-  Mengemaskini sistem Pemantauan Peruntukan Negeri ( SPPN )
-  Menyediakan bajet tahunan melalui peruntukan secara pinjaman dari persekutuan