Fungsi

::: Majlis Sukan Negeri (MSN)


Alamat  :  Jalan Sultan Azlan Shah, Batu Uban, 11700 PULAU PINANG.
Telefon  :  04-659 3713 / 659 3714 / 659 3715
Fax  : 04-659 5996
Laman Web Rasmi  :http://msnpenang.wordpress.com

::: Fungsi

  • Misi Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang ialah memantapkan jentera pentadbiran dan menyelaras badan-badan sukan di negeri Pulau Pinang untuk memajukan sukan dan meningkatkan taraf keunggulan atlet, di samping mengasah bakat individu yang berpotensi dalam bidang sukan serta menggalakkan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam kemajuan sukan.

 

  • Untuk memajukan pada amnya kepentingan sukan dalam negeri dan khususnya mengadakan kemudahan yang cukup bagi kemajuan semua cawangan sukan di peringkat Negeri dan Daerah.

 

  • Untuk melakukan penyelarasan bagi Persatuan Sukan Negeri dan lain-lain agensi sukan dalam negeri .

 

  • Untuk mendapatkan dan mentadbirkan wang bagi mencapai tujuan Majlis Sukan Negeri berhubungan dengan Majlis Sukan Negara.