::: BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI

Alamat   :Paras 26, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) 10503 PULAU PINANG.

Telefon   :04-261 3696/04-650 5170

Fax   :04-2611897

 

::: Fungsi

1. Mengkaji, meneliti, menganalisa dan merangka dasar-dasar, program/aktiviti pembangunan negeri dalam sektor-sektor :

 i.  Infrastruktur & utiliti

 ii. Sosial- pendidikan, kesihatan, perumahan, sukan, pembangunan belia dan wanita

  iii.  Pertanian, Penternakan & Perikanan

 iv. Perindustrian & Perdagangan

  v. Perkhidmatan

  vi.  Pelancongan

 vii.  Kebudayaan, Kesenian dan Warisan

 

2. Menyediakan perancangan program/projek untuk :

 

  i. Rancangan Malaysia Lima Tahun (RML)

 ii.  Kajian Separuh Penggal RML

  iii. Rancangan Negeri Lima Tahun

  iv. Kajian Separuh Penggal Negeri

  v.  Rancangan Pembangunan Tahunan Negeri

 

3. Mengkaji, meneliti, menganalisa dan merangka dasar-dasar, program/aktiviti pembangunan negeri dalam aspek sosio-ekonomi makro:

 

  i.Penswastaan

 ii. Pembasmian Kemiskinan dan Setinggan

 iii.Pembangunan Luar Bandar

  iv. Pengurusan Sumber dan Alam Sekitar

  v. Pembangunan Sumber Manusia

  vii. Pembangunan Wilayah dan Pertumbuhan Segitiga

 

4. Sebagai pusat maklumat dan rujukan :

 

  i. Pengumpulan maklumat/data sosio-ekonomi negeri

  ii.  Melengkapkan maklumat/data dalam database (EIS)

  iii. Menjalankan kajian-kajian sosio-ekonomi

  iv. Menganalisa maklumat/data sosio-ekonomi

  v.  Menyediakan laporan sosio-ekonomi