Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Jumlah Menepati
Standard

%
Menepati
Standard

Jumlah
Melebihi
Standard

%
Melebihi
Standard

1.95% projek fizikal dilaksanakan mengikut jadual (P.01)
TBC 100% - -

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan

2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai kajian sosio-ekonomi dalam tempoh yang telah ditetapkan. TBC 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
3. Majlis-majlis Rasmi Kerajaan Negeri diadakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. TBC 100%
-
-
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
4. Permohonan Pinjaman Penuntut diproses dan diberi keputusan dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh tutup permohonan. - - - -
Permohonan Pinjaman Penuntut Negeri Pulau Pinang akan dibuka mulai 1 Jun hingga 30 Ogos 2021. Oleh yang demikian, tiada pencapaian yang dapat dilaporkan bagi bulan ini.
5. Permohonan pendaftaran rumah kos rendah / rumah kos sederhana yang lengkap diproses dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh diterima TBC - - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
6. Maklumbalas aduan dikemukakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh aduan diterima  91 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
7. Tuntutan bayaran bagi dokumen lengkap dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 1046 - - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan

8. Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja mulai daripada tarikh arahan diterima.

TBC

-

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
9. Keputusan MMK dilaksanakan tidak lewat daripada tujuh (7) hari setelah minit MMK disahkan. TBC

-

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
10. Persidangan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh persidangan yang terakhir di dalam sesuatu penggal. TBC -    
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
11. Jawapan terhadap permohonan/ urusan perkhidmatan sumber manusia yang lengkap diproses dan diberikan keputusan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. TBC

-

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan