logo penang 2030

A A  Arial | PT Sans | Century
faq hubungi maklumbalas peta

 

suk penang en 2022

Data Terbuka Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

1. Penggunaan data di bawah terma ini
Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:
(i) Salin, terbit, edar dan pindah data;

(ii) Adaptasi data;

(iii) Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan

(iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
(i) Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;

(ii) Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan

(iii) Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:
"Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "

4. PENGECUALIAN
Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
(i) Data peribadi;

(ii) Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;

(iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan;

(iv) Lambang diraja dan lambang tentera;

(v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;

(vi) Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan

(vii) Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

5. TIADA JAMINAN
(i) Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan

(ii) Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG
Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Tarikh Pindaan: 30 SEPTEMBER 2015

 

 Lambang P.Pinang (1)    
 DATA TERBUKA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG  DATA TERBUKA  SEKTOR AWAM DASAR PERKONGSIAN DATA NASIONAL (NDSP)
 officedatabase 104402  officedatabase 104402  officedatabase 104402


SENARAI DATA TERBUKA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

 1. STATISTIK PEMBELIAN BAHAN PERPUSTAKAAN NEGERI PULAU PINANG
 2.

SENARAI KAUNTER BAYARAN SETEMPAT MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

 3.

SENARAI KAWASAN BANJIR PULAU PINANG 

 4.

WAKTU SOLAT DI PULAU PINANG 

 5.

PECAHAN BILANGAN PINDAH MILIK HARTA KEDIAMAN MENGIKUT JENIS DAN DAERAH (RM JUTA) DI PULAU PINANG 

 

 Layari http://www.data.gov.my/ bagi Data Terbuka Sektor Awam Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk senarai penuh set data

 

 

tabs} 

 

  • Untuk muat turun manual penggunaan sistem bagi pengguna biasa, sila klik disini. Dikemaskini pada 21-10-2020
  • Untuk muat turun manual penggunaan sistem bagi Admin Kementerian, sila klik disini. Dikemaskini pada 21-10-2020
  • Untuk muat turun manual penggunaan sistem bagi Editor Kementerian, sila klik disini. Dikemaskini pada 21-10-2020
  • Untuk muat turun Aliran Kerja Permohonan Tiket & Kelulusan Set Data, sila klik disini. Dikemaskini pada 01-07-2021
  • Untuk muat turun manual Tatacara Standard Penerbitan Set Data, sila klik disini. Dikemaskini pada 13-03-2023

Klik untuk membuat Permohonan Set Data:    Pemohonan Set Data 

 

"Pemerkasaan Komuniti Melalui Pembudayaan Data Terbuka"

Ke arah inovasi pintar dengan memanfaatkan penggunaan data terbuka dan teknologi terkini untuk mencipta produk yang dapat menyelesaikan masalah serta memberi faedah dan impak yang signifikan kepada kerajaan dan rakyat.

 

podac

Tingkat 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel:+604-6505100
Faks : +604-2634940
Talian Aduan : +604-2634002
Emel : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my

1255863
Capaian Bulan Ini:: 15,691
Capaian Keseluruhan: 1,255,863
  • Dikemaskini pada: 09 July 2024.

Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox 3.6, Google Chrome, Internet Explorer 8.0 dengan resolusi skrin 1024 x 768