Slider
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2005 - Garis Panduan Perlaksanaan Portal Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 2005 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Projek Program ICT Agensi Kerajaan Negeri (Dibatalkan)

Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 2005 (Pindaan No. 1/2006) - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Projek Program Ict Agensi Kerajaan Negeri (Dibatalkan)

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2008 - Pemilikan Sistem Aplikasi - Peranan dan Tanggungjawab

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2008 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Projek ICT Kerajaan Negeri (Dibatalkan)

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2009 - Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2012 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Projek ICT Kerajaan Negeri (Dibatalkan)

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2012 - Garis Panduan Mengenai Pengagihan Komputer Riba, Komputer Peribadi dan Pencetak

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2013 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Projek ICT Kerajaan Negeri (Dibatalkan)

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2015 - Garis Panduan Bring Your Own Device (BYOD) Di Pentadbiran  Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Surat Pekeliling Bil 10 Tahun 2016 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT Agensi Kerajaan Negeri

Surat Pekeliling Bil 11 Tahun 2016 - Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (DKICT) Versi 2.0 Negeri Pulau Pinang 
(Klik untuk salinan penuh DKICT Versi 2.0)

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2017 - Polisi Data Negeri Pulau Pinang