1.  1.95% projek fizikal dilaksanakan mengikut jadual (P.01)

2.  Merancang, Menyelaras, Memantau Dan Menilai Kajian Sosio Ekonomi Dalam Tempoh Yang Telah Ditetapkan.

3.  Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri diadakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan.

4.  Permohonan Pinjaman Penuntut Diproses Dan Diberi Keputusan Dalam Tempoh Satu (1) Bulan Daripada Tarikh Tutup Permohonan.

5.  Permohonan Pendaftaran Rumah Kos Rendah/Kos Sederhana Rendah Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh Satu (1) Hari Dari Tarikh Diterima.

6.  Maklumbalas Aduan Dikemukakan Dalam Tempoh Lima Belas (15) Hari Dari Tarikh Aduan Diterima.

7.  Tuntutan Bayaran Bagi Dokumen Lengkap Dibuat Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Dari Tarikh Penerimaan.

8.Persidangan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh persidangan yang terakhir di dalam sesuatu penggal.