logo header ms

Bahagian Kerajaan Tempatan

::: Bahagian Kerajaan Tempatan (BKT)

 Alamat      :    Paras 56, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR),10503 PULAU PINANG
 Telefon :    04-650 5379 / 5365 / 5659
 Faks  :    04-261 6402

 

::: Fungsi

 

:: Unit Pengurusan Sisa Pepejal (UPSP)

  • Menggubal dasar, program, strategi dan pelan tindakan pengurusan sisa pepejal negeri yang bersepadu dan kos efektif meluputi kutipan, pengangkutan, rawatan perantaraan dan pelupusan

 

:: Penang Smart Delivery Unit (PSDU)

  • Mengawalselia dan menyelaras urusan pelaksanaan dasar dan polisi Kerajaan Negeri berkaitan telekomunikasi dan inisiatif bandar pintar

 

update : 5 Julai  2019

  • Adakah Program AES Negeri Pulau Pinang membantu meningkatkan ekonomi negeri?

UNDIAN