logo header ms

Bahagian Khidmat Pengurusan Dan Kewangan

::: Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)

 Alamat      :   Paras 25, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR),10503 PULAU PINANG
 Telefon :   04-650 5369 / 5394 / 5159 / 5632
 Faks  :   04-263 3010

 

:: Fungsi

 

SEKSYEN PENTADBIRAN AM DAN KESELAMATAN

PENTADBIRAN AM

 1. Urusan Pengurusan dan Pelupusan Rekod PSUKPP
 2. Urusan Keselamatan Perlindungan (Fizikal, Dokumentasi, Peribadi dan ICT)
 3. Urusan Penyelenggaraan Peralatan Pejabat
 4. Urusan Penyeliaan Kad Perakam Waktu Jabatan
 5. Urusan Penetapan Hari Kelepasan Am Pejabat
 6. Urusan Edaran Pos Biasa, Pos Berdaftar, Pos Laju dan Segera Dengan Tangan
 7. Pengemaskinian dan penyediaan Buku Harian Rasmi dan Buku Panduan Telefon
 8. Menguruskan Perolehan Pakaian Seragam Warga Kerja PSUKPP Gred 1 hingga 14
 9. Menguruskan Panjar Wang Runcit
 10. Menguruskan urusan permohonan pinjaman komputer, kenderaan dan perumahan
 11. Menguruskan Permohonan Penyediaan Waran Perjalanan Udara PSUKPP

PENTADBIRAN OPERASI

 1. Pentadbiran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Komuniti (JKKK)
 2. Pengurusan dan penyelenggaraan Asrama Pelajar Pulau Pinang di Kaherah, Mesir
 3. Pengurusan logistik, penyelenggaraan dan penyertaan Unit/Bahagian Pavilion Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Tapak Pesta Pulau Pinang
 4. Pengurusan logistik, penyelenggaraan dan penyertaan urus setia Pavilion Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Pekan Raya Sumatera Utara, Medan, Indonesia
 5. Menguruskan permohonan bantuan bencana Tabung Amanah TYT Dipertua Negeri Pulau Pinang
 6. Menyelaraskan syarat permohonan bantuan pendaftaran pelajar ke IPT
 7. Urusan Pendaftaran Lesen Perkahwinan Bukan Islam dan pendaftaran Penolong Pendaftar Perkahwinan
 8. Urusan berkaitan Enakmen Kebebasan Maklumat Negeri Pulau Pinang
 9. Urusan berkaitan Lembaga Rayuan Negeri Pulau Pinang (Enakmen 16)

AUTOMASI PEJABAT (PENTADBIR SISTEM)

 1. Sistem eBencana
 2. Sistem iBiTA
 3. Sistem iDirektori
 4. Sistem iDoF
 5. Sistem eJKKK
 6. Sistem myPunch

 

PERANAN KEURUSETIAAN MAJLIS & MESYUARAT

 1. Menguruskan Giliran Majlis Renungan Pagi
 2. Menguruskan Giliran Majlis Bacaan Surah Yaasin & Tazkirah
 3. Menguruskan Majlis Perhimpunan Penjawat Awam Negeri bersama YAB Ketua Menteri Pulau Pinang
 4. Menguruskan Jamuan Hari Raya Peringkat Jabatan
 5. Majlis Penyampaian Bantuan Pendaftaran Pelajar Ke IPT
 6. Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM & STPM
 7. Majlis Penyampaian Watikah JKKK Negeri Pulau Pinang
 8. Majlis Anugerah JKKK Terbaik Negeri Pulau Pinang
 9. Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Pulau Pinang
 10. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)
 11. Mesyuarat Permohonan Bantuan Amanah Pelajar Ke IPT
 12. Mesyuarat Penyelarasan Unit / Bahagian Di bawah TSUK (Pg)
 13. Mesyuarat Majlis Perunding Keselamatan dan Ketenteraman Awam Negeri Pulau Pinang
 14. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Pulau Pinang

UNIT KESELAMATAN

Unit Keselamatan bertanggungjawab dalam:-

 • melaksanakan tugas-tugas kawalan keselamatan dan perlindungan aset kerajaan, menyelaras dan memantau Portal Penang Alert
 • urus setia bagi memproses permohonan bantuan mangsa bencana daripada Tabung TYT Negeri Pulau Pinang
 • menyelaras Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) di antara Pejabat Daerah dan Tanah dan Timbalan Ketua Menteri 1 serta berperanan dalam menyelaras Majlis Perundingan Keselamatan dan Ketenteraman Awam Negeri Pulau Pinang (MPKKNPP).
 • Unit ini terdiri daripada seorang Penolong Pegawai Tadbir Kanan Gred N32, seorang Penyelia Keselamatan Gred N22, 3 orang Pembantu Tadbir Gred N19, 36 orang pengawal keselamatan tetap dan 46 orang pengawal keselamatan kontrak Gred KP14 dan KP11.

SEKSYEN PENGURUSAN ASET DAN BANGUNAN

Seksyen pengurusan aset dan bangunan terdiri daripada empat (4) unit utama iaitu:

 1. Unit Aset
 2. Unit Bangunan
 3. Unit Teknikal
 4. Unit Kompleks

 

UNIT ASET

 1. Menguruskan Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
 2. Menguruskan Stok di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
 3. Melaksanakan urusan perolehan bekalan aset dan stor PSUKPP
 4. Menyediakan Bajet Tahunan perolehan Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah PSUKPP
 5. Melaksanakan pemeriksaan aset dan stor PSUKPP
 6. Melaksanakan pelupusan Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah PSUKPP

UNIT BANGUNAN

- DALAM PROSES KEMASKINI -

 

UNIT TEKNIKAL

- DALAM PROSES KEMASKINI –

 

UNIT KOMPLEKS

- DALAM PROSES KEMASKINI –SEKSYEN KEWANGAN

 • Merangka dan menyediakan anggaran belanjawan mengurus tahun PSUKPP

 • Mengurus dan mengawal perbelanjaan mengurus PSUKPP mengikut program dan aktiviti yang diluluskan

 • Menyelenggara rekod-rekod dan dokumen kewangan dengan betul dan teratur

 • Mengurus hal ehwal kewangan dan akuan PSUKPP mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan

 • Mengurus dan mengawal kutipan hasil PSUKPP

UNIT PINJAMAN PENUNTUT

 • Menguruskan pinjaman kepada pelajar-pelajar untuk melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi

 • Menguruskan pemberian Biasiswa Kecil Negeri dan Biasiswa Negeri

 • "Adakah anda mengetahui bahawa aduan boleh dibuat melalui aplikasi mudah alih ePintas?"

UNDIAN