Permohonan Bantuan Pendaftaran Pelajar ke IPT dibuka mulai 1 Jun 2017 sehingga 30 Jun 2017 bagi sesi kemasukan berikut:-

1. Sesi Akademik Pertama 2017/2018 Peringkat Diploma bagi Lepasan SPM/Setaraf;

2. Sesi Akademik Kedua 2016/2017 Peringkat Diploma bagi Lepasan SPM/Setaraf; dan

3. Sesi Akademik Kedua 2016/2017 Peringkat Sarjana Muda Lepasan STPM/MATRIKULASI/DIPLOMA/Setaraf.

 

Pemohonan perlu mengemukakan dokumen-dokumen sokongan yang telah disahkan mengikut di senarai semak kepada Pejabat Daerah dan Tanah yang berkaitan dalam tempoh dua minggu dari tarikh penghantaran permohonan secara online dibuat atau selewat-lewatnya pada 10 Julai 2017 (isnin).

Permohonan dikehendaki mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kegagalan mematuhi syarat-syarat tersebut akan menyebabkan permohonan tidak dapat dipertimbangkan.

 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

SENARAI IPT

DOKUMEN SOKONGAN

CADANGAN TARIKH-TARIKH PENTING