Siapakah yang layak dikategorikan sebagai miskin tegar ?

 Golongan miskin tegar adalah mereka yang berpendapatan bulanan isi rumah kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) yang telah ditetapkan iaitu RM500.00 dan pendapatan perkapita RM100.00