logo penang 2030

A A  Arial | PT Sans | Century
faq hubungi maklumbalas peta

sukpenang ms 2022

Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Jumlah Menepati
Standard

%
Menepati
Standard

Jumlah
Melebihi
Standard

%
Melebihi
Standard

1.95% projek fizikal dilaksanakan mengikut jadual (P.01)
231 99.13 - -

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan

2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai kajian sosio-ekonomi dalam tempoh yang telah ditetapkan. 2 100% - -
Nota: Kajian & Penyelidikan oleh EPU (Kajian bersama MBPP & penyelidikan oleh penuntut PhD dari Belanda).
3. Majlis-majlis Rasmi Kerajaan Negeri diadakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. 12 100% -
-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.

4. Permohonan Pinjaman Penuntut diproses dan diberi keputusan dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh tutup permohonan. - - - -
Permohonan Pinjaman Penuntut Negeri Pulau Pinang akan dibuka mulai 1 Jun hingga 20 September 2022. Oleh yang demikian, tiada pencapaian yang dapat dilaporkan bagi bulan ini.
5. Maklumbalas aduan dikemukakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh aduan diterima  58 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
6. Tuntutan bayaran bagi dokumen lengkap dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 5,180 99.97% 1 0.03%
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan

7. Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja mulai daripada tarikh arahan diterima.

66

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
8. Keputusan MMK dilaksanakan tidak lewat daripada tujuh (7) hari setelah minit MMK disahkan.

269

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
9. Persidangan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh persidangan yang terakhir di dalam sesuatu penggal. 1 50%
Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri telah bersidang pada 27 Mei 2022 (Perasmian) dan 30 Mei untuk tahun ini. Mesyuarat Kedua dijangka bersidang pada November 2022.
10. Jawapan terhadap permohonan/ urusan perkhidmatan sumber manusia yang lengkap diproses dan diberikan keputusan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 254

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan

Recommended Post

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Monthly Hits: 1614963

  • Last Updated: 21 November 2022.

Copyright © 2022 Kerajaan Negeri Pulau Pinang