logo penang 2030

A A  Arial | PT Sans | Century
faq hubungi maklumbalas peta

sukpenang ms 2022

Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Jumlah Menepati
Standard

%
Menepati
Standard

Jumlah
Melebihi
Standard

%
Melebihi
Standard

1.95% projek fizikal dilaksanakan mengikut jadual (P.01)
155 100% - -

Projek aktif sehingga 30 Jun 2019 adalah berjumlah 155 projek.

Ikut jadual  = 136 projek (87.74%)
Siap           = 19 (12.26%)
Lewat/sakit = 0 (0%)

2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai kajian sosio-ekonomi dalam tempoh yang telah ditetapkan. 4 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
3. Majlis-majlis Rasmi Kerajaan Negeri diadakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. TBC TBC
-
-
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
4. Permohonan Pinjaman Penuntut diproses dan diberi keputusan dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh tutup permohonan. Tarikh tutup Permohonan Pinjaman Penuntut Negeri Pulau Pinang bagi Tahun 2019 adalah 30 Ogos 2019. Oleh yang demikian, tiada pencapaian yang dapat dilaporkan bagi bulan ini.
5. Permohonan pendaftaran rumah kos rendah / rumah kos sederhana yang lengkap diproses dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh diterima 3979 100% - -
 Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
6. Maklumbalas aduan dikemukakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh aduan diterima  127
100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
7. Tuntutan bayaran bagi dokumen lengkap dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 7323 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.

8. Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja mulai daripada tarikh arahan diterima.

677

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
9. Keputusan MMK dilaksanakan tidak lewat daripada tujuh (7) hari setelah minit MMK disahkan.

649

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
10. Persidangan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh persidangan yang terakhir di dalam sesuatu penggal. 1 100%    
Persidangan Dewan Undangan Negeri telah diadakan pada bulan Mei 2019
11. Jawapan terhadap permohonan/ urusan perkhidmatan sumber manusia yang lengkap diproses dan diberikan keputusan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan.

3489

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.

Recommended Post

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Paras 25, KOMTAR, 10503 Pulau Pinang
Tel : +604-2621957 
Complaints Line : +604-2642020
Fax : +604-2634940
Email : webmaster[at]penang[dot]gov[dot]my  

Monthly Hits: 1683579

  • Last Updated: 31 January 2023.

Copyright © 2022 Kerajaan Negeri Pulau Pinang