Pendaftaran Seminar eKerajaan 2015

Ketua Jabatan(*)
Invalid Input

Sila Pilih Jabatan
Invalid Input

Bahagian
Invalid Input

Wakil :
Invalid Input

Saya akan hadir untuk :

Nama Ketua Jabatan
Invalid Input

Penyertaan Jabatan adalah tertakluk kepada peruntukan kuota yang diberikan bersama-sama surat jemputan

Saya akan hadir untuk :

Invalid Input

Format : Nama Pegawai - Jawatan & Gred - Vegetarian

Contoh : 1) En. Hamid bin Ahmad - 841102096567 - M54

Nama Pegawai
Please let us know your message.

Nama Pegawai adalah mengikut kouta pegawai yang diperuntukkan bagi setiap bahagian/Unit

captca(*)
captca
Invalid Input