logo header en

1GovSearch Logo

UCAPAN Y.A.B. KETUA MENTERI PULAU PINANG

UCAPAN Y.A.B. KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG DAN ANUGERAH KUALITI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2008

PADA 20 OGOS 2009
8.15 MALAM
DI DEWAN TUNKU, GEODESIC DOME, KOMTAR
___________________________________________

Yang Berhormat Tuan Mansor bin Othman
Timbalan Ketua Menteri 1

Yang Berhormat Tuan Professor Dr. Ramasamy a/l Palanisamy
Timbalan Ketua Menteri II

Yang Berhormat Dato Abdul Halim bin Hussain
Speaker Dewan Undangan Negeri

Yang Berhormat Dato Zainal Rahim bin Seman
Setiausaha Kerajaan Negeri

Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan

Yang Berhormat Dato Faiza bt Zulkifli
Penasihat Undang-Undang Negeri

Yang Berhormat Dato Farizan bin Darus
Pegawai Kewangan Negeri

Ketua-Ketua Jabatan

Rakan-rakan media

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian

Towards International Public Service Excellence

Ke Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam Bertaraf Antarabangsa


1. Bersyukur kita kepada Tuhan di atas rahmatNya yang memberi kita peluang pada malam ini untuk bersama-sama menjayakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Kualiti Negeri Pulau Pinang Tahun 2008 untuk semua warga kakitangan awam Pulau Pinang.

2. Saya difahamkan bahawa seramai 262 orang pegawai dan kakitangan daripada semua jabatan dan agensi negeri akan diberi pengiktirafan anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2008 manakala 10 agensi negeri akan menerima anugerah kualiti bagi pelbagai kategori. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang dan anugerah kualiti. Sesungguhnya penganugerahan ini adalah pengiktirafan Kerajaan Negeri terhadap prestasi cemerlang yang telah dipamerkan oleh anda semua sepanjang tahun lepas.


3. Selari dengan tema sambutan tahun ini, Towards International Public Service Excellence atau Ke Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam Bertaraf Antarabangsa, Kerajaan Negeri telah mengambil pendekatan memberi pengiktirafan kepada kakitangan awam yang komited dan bertanggungjawab dengan memberi dorongan jangka masa panjang kepada pembangunan modal insan dan juga proses pembentukan budaya kerja cemerlang yang berteraskan pencapaian prestasi tinggi.

4. Untuk menggalakkan kreatif dan inovasi di kalangan anggota perkhidmatan awam Negeri Pulau Pinang yang berada di peringkat pengurusan pertengahan atau peringkat bawah, Kerajaan Negeri telah menyediakan ganjaran Hadiah Kreativiti dan Inovasi (Creativity and Innovation Award atau CIA) sebanyak RM10,000 kepada individu yang dapat menyudahkan atau menghasilkan konsep kreatif dan inovasi dalam tugasan harian mereka. Mereka yang bukan sahaja dapat menjimatkan wang dan masa tetapi juga dapat meningkatkan proses penyampaian perkhidmatan awam akan mendapat ganjaran ini. RM10,000 juga akan diberikan kepada jabatan kerajaan berkenaan atas usaha kerjasama dan sikap baik yang disumbangkan oleh mereka.

5. Dengan cara ini juga kita dapat memberi peluang dan perangsang kepada penjawat awam untuk turut menyumbang daya imaginasi dan idea kreativiti mereka yang bernas bagi meningkatkan produktiviti serta menjimatkan sumber wang dan sumber tenaga.

6. Kapasiti modal insan yang cemerlang, kreatif, berpengetahuan, berkebolehan dan berdaya saing berlandaskan urus tadbir CAT  Cekap, Akauntable dan Telus ternyata amat penting dalam menentukan keberkesanan pelaksanaan sistem yang berkualiti sekaligus untuk mencapai hasrat menjadikan Negeri Pulau Pinang sebagai negeri bertaraf antarabangsa. Pengamalan budaya kerja yang lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan minda yang cergas dan cerdas dapat merealisasikan tahap pencapaian perkhidmatan yang bertaraf antarabangsa.

7. Masyarakat Malaysia amnya semakin kurang dilihat menerapkan budaya membaca sebagai amalan harian kita. Kajian pada tahun 2005 menunjukkan hanya 10,310 judul buku didaftarkan setahun di Malaysia berbanding 180,000 di China, 116,000 di United Kingdom, 60,000 di Amerika Syarikat dan 45,000 di India. Angka ini memberikan purata sebanyak hanya 2 naskah buku sahaja yang dibaca oleh rakyat Malaysia dalam setahun, itupun bacaan santai seperti komik, majalah dan akhbar. Daripada 10,310 buah buku yang didaftar, hanya 1,273 adalah buku berunsur ilmiah yang boleh meningkatkan minda, inovasi dan keilmuan kepada pembaca. Angka ini menunjukkan betapa kurangnya masyarakat kita mentelaah dan justeru membuatkan keupayaan kita untuk menandingi negara-negara maju yang lain dalam proses peningkatan kualiti produktiviti juga akan turut terjejas.

8. Sebagai perangsang kepada jabatan pula, Kerajaan negeri telah memperkenalkan Anugerah Kualiti Sektor Awam agar jabatan dapat bersaing secara sihat bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam dan pemangkin kepada usaha-usaha peningkatan mutu kerja dan produktiviti sektor awam di negeri ini. Bagi Anugerah Kualiti Sektor Awam tahun 2008, saya difahamkan bahawa terdapat enam kategori yang dipertandingkan, iaitu Anugerah Inovasi, Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan, Anugerah Kualiti Pengurusan Projek, Anugerah Kebersihan dan Keceriaan Pejabat, Anugerah Kualiti Laman Web Terbaik dan Anugerah Kualiti Pengurusan Kaunter.

9. Pemberian anugerah-anugerah ini bertujuan mengiktiraf dan menghargai komitmen dan kebolehan agensi-agensi awam untuk meningkatkan kualiti produktiviti melalui daya inovasi dan kreativiti serta amalan budaya kerja yang cemerlang dan mengekalkan standard perkhidmatan yang bertaraf antarabangsa. Oleh itu, setiap jabatan awam perlulah menghayati dan membudayakan kualiti dalam menjalankan tugas seharian, serta mempunyai mutu penyampaian yang efisien, ke arah merealisasikan konsep 3I yang menjadi teras perkhidmatan awam negeri,iaitu Intelligence, Integrity, International yang mempunyai ilmu dan idealisma agar menghasilkan idea baru berdaya kreatif dan inovatif.

10. Selain daripada Anugerah yang diberi pada malam ini, CIA atau Hadiah Kreativiti, Kerajaan Negeri juga menyediakan Anugerah atau Anugerah integriti di mana ianya terbuka kepada semua peringkat anggota perkhidmatan awam yang berjaya mengetengahkan kepincangan, pembaziran, amalan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kewangan kerajaan yang mengakibatkan kerugian wang awam atau mengurangkan hasil negeri. Individu yang terpilih menerima anugerah akan menerima ganjaran wang tunai RM10,000.00, sebuah cenderamata, sijil penghargaan dan lain-lain ganjaran yang sesuai akan ditentukan. Adalah lebih baik kita mengetahui penyelewengan itu sendiri daripada ia disiasat oleh SPRM.

11. Berbagai-bagai anugerah dan perangsang diberikan oleh pihak kerajaan dalam menjana transformasi ke arah mewujudkan rakyat yang seimbang dari semua segi. Oleh itu, sektor awam perlu membuat anjakan paradigma dan perubahan secara berterusan agar terus relevan dengan tuntutan semasa. Perubahan bukan sahaja dari segi penggunaan teknologi dan alat-alat pengurusan yang terkini, malah perubahan dari segi sikap dan mentaliti perkhidmatan awam juga perlu dilakukan. Semua penjawat awam perlu sentiasa memandang ke hadapan dan mengamalkan pemikiran bahawa setiap cabaran dalam kerja harian mampu diatasi dan menganggap kerja seharian yang dilakukan sebagai satu sumbangan kepada kemajuan bangsa, negara dan generasi masa hadapan.

12. Untuk makluman semua, sehingga penghujung tahun 2008, Kerajaan Negeri telah membelanjakan sebanyak RM25,614.14 seorang bagi satu tahun. Angka ini adalah berdasarkan kepada jumlah emolument dan tanggungan secara purata kepada 3,994 orang penjawat awam. Manakala Majlis Perbandaran Pulau Pinang pula, dengan bilangan pekerja seramai 2,435 orang telah membelanjakan sebanyak RM34,788 seorang bagi satu tahun dan Majlis Perbandaran Seberang Perai yang mempunyai bilangan pekerja seramai 1,720 orang telah membelanjakan sebanyak RM31,955.51 seorang bagi satu tahun. Ini jelas menunjukkan bahawa MPPP merupakan badan yang paling mahal. Jika dibandingkan dengan perbelanjaan MPPP, perbelanjaan Kerajaan Negeri masih rendah. Tujuan utama Kerajaan Negeri bukan untuk mengurangkan kos, tetapi kita perlu memberikan kualiti perkhidmatan yang selaras dengan ganjaran yang diterima.

13. Kita boleh cuba mengurangkan kos per kapita ini. Tetapi yang lebih penting ialah value for money, iaitu adakah rakyat dapat nilai perkhidmatan penuh untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Saya bersedia untuk membayar gaji bertaraf antarabangsa sekiranya kita dapat memberikan perkhidmatan bertaraf antarabangsa. Apa yang saya mahu adalah jaguh dunia dan bukannya jaguh kampung.

14. Akhir sekali, tahniah dan syabas sekali lagi kepada semua penerima anugerah pada malam ini. Teruskan kecemerlangan tuan-tuan dan puan-puan dan janganlah berusaha hanya sekadar  hangat-hangat tahi ayam sahaja. Semoga kejayaan anda semua akan menjadi pembakar semangat kepada semua penjawat awam untuk meraih kejayaan tersebut tahun hadapan. Kepada yang tidak menerima anugerah pada malam ini, berusahalah dengan lebih gigih untuk merebutnya di masa akan datang. Sekiranya pencapaian Pulau Pinang mendahului kedudukan negeri lain semula, itulah usaha gigih semua penjawat awam dan bukannya usaha SUK atau KM seorang sahaja. Hanya dengan semangat berpasukan barulah Pulau Pinang dapat menjadi mutiara yang cemerlang.

Sekian, terima kasih.

Announcement

TAWARAN "TENDER PERKHIDMATAN…

Baca lagi

Sambutan Hari Inovasi…

Pengesahan Kehadiran https://www.penang.gov.my/eINOVASI

Baca lagi

SENARAI NAMA PEMINJAM…

Klik Untuk Muat Turun << SENARAI NAMA PEMINJAM TEGAR OKTOBER...

Baca lagi

TAWARAN PENGECUALIAN FAEDAH…

Mulai dari 1 Oktober 2016 hingga 31 Disember 2016, Kerajaan...

Baca lagi

QUOTATION FOR "…

PENANG STATE SECRETARIAT PSUKPP / SEBUTHARGA / 64 / 2016 QUOTATION FOR ...

Baca lagi

PERUMAHAN PENJAWAT AWAM…

Program PPA1M merupakan satu inisiatif Kerajaan bagi membantu penjawat awam...

Baca lagi

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT…

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT PULAU PINANG 2010 (FOI)  [ENAKMEN 16]   Kerajaan Negeri...

Baca lagi
  • sisa pengasingan
  • Having a 'Car-Free Day' every weekend at Jalan Padang Kota Lama.

POLL