Pendaftaran Seminar eKerajaan 2014

Ketua Jabatan(*)
Invalid Input

Sila Pilih Jabatan
Invalid Input

SILA PILIH BAHAGIAN SEKIRANYA JABATAN ADALAH PSUKPP

Bahagian
Invalid Input

Wakil :
Invalid Input

Saya akan hadir untuk :

Nama Ketua Jabatan
Invalid Input

Penyertaan Jabatan adalah tertakluk kepada peruntukan kuota yang diberikan bersama-sama surat jemputan

Saya akan hadir untuk :

Invalid Input

Format : Nama Pegawai - Jawatan & Gred - Vegetarian

Contoh : 1) En. Hamid bin Ahmad - 760202028797 - M44

Nama Pegawai dan Jawatan
Please let us know your message.

Nama Pegawai adalah mengikut kouta pegawai yang diperuntukkan bagi setiap bahagian/Unit

captca(*)
captca
Invalid Input