logo header ms

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan PSUKPP Sehingga Bulan November 2018

Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Jumlah Menepati
Standard

%
Menepati
Standard

Jumlah
Melebihi
Standard

%
Melebihi
Standard

1.95% projek fizikal dilaksanakan mengikut jadual (P.01)
302 100% - -

Projek aktif sehingga 30 November 2018 adalah berjumlah 302 projek.

Ikut jadual  = 193 projek (63.91%)
Siap           = 106 (35.10%)
Lewat/sakit = 3 (0.99%)

2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai kajian sosio-ekonomi dalam tempoh yang telah ditetapkan. 4 100% - -
Penambahan satu projek baru, Penerbitan Buku Blueprint Pelan Induk Pengangkutan (PIP) Negeri Pulau Pinang
3. Majlis-majlis Rasmi Kerajaan Negeri diadakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan.  4 100%
-
-
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
4. Permohonan Pinjaman Penuntut diproses dan diberi keputusan dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh tutup permohonan. 381 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
5. Permohonan pendaftaran rumah kos rendah / rumah kos sederhana yang lengkap diproses dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh diterima 5300 100% - -
 Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
6. Maklumbalas aduan dikemukakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh aduan diterima  1007 aduan
100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
7. Tuntutan bayaran bagi dokumen lengkap dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 14,707 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.

8. Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja mulai daripada tarikh arahan diterima.

1128

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
9. Keputusan MMK dilaksanakan tidak lewat daripada tujuh (7) hari setelah minit MMK disahkan.

1105

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
10. Persidangan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh persidangan yang terakhir di dalam sesuatu penggal. 2 100%    

Tarikh Persidangan Dewan Undangan Negeri ditetapkan pada 2 - 10 Ogos 2018.

(Tiada Persidangan dewan Undangan Negeri pada bulan Mei kerana persiapan PRU-14)

11. Jawapan terhadap permohonan/ urusan perkhidmatan sumber manusia yang lengkap diproses dan diberikan keputusan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan.

8395

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
  • Adakah Program AES Negeri Pulau Pinang membantu meningkatkan ekonomi negeri?

UNDIAN