logo header ms

Badan Kawal Selia Air

::: Bahagian Kawal Selia Air (BKSA)

Alamat   :Paras 45, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR),10503 PULAU PINANG

Telefon  :04-650 5463 / 264 3481

Fax   :04-264 5112

::: Fungsi

KHIDMAT PENGURUSAN

* Pengurusan dan penyelarasan penggunaan ruang pejabat.
* Pengurusan dan penyelarasan fail, dokumen, surat-menyurat dan perkara-perkara berkaitan.
* Pengurusan perjalanan dan pengangkutan.
* Pengurusan kenderaaan unit.
* Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan mengurus unit.
* Menyelaras penyediaan bajet mengurus unit.
* Pengurusan komunikasi korporat, kualiti dan khidmat pelanggan.
* Menyelaras perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia.

PENGURUSAN ASET AIR


1)Mengurus Aset Air

-Merekod senarai aset air.
-Menyelaras penyediaan perjanjian pajakan
-Menyelaras terma-terma perjanjian pajakan
-Menyediakan cadangan bajet pembangunan
-Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan bajet pembangunan
-Menyediakan cadangan bajet bagi projek bekalan air di bawah Rancangan Malaysia
-Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan bajet di bawah Rancangan Malaysia
-Pengurusan penyelarasan lain yang tergolong di dalam pengurusan aset air.

2)Memantau Sumber Air Dan Bekalan Air Negeri

-Menjalankan pemantauan pencerobohan di kawasan sumber dan tadahan air
-Menjalankan ujian Kekeruhan dan Ntu di Sumber air dan kawasan Tadahan

3)Memantau Dan Menyelaras Projek Berkaitan Bekalan Air

-Menghadiri mesyuarat tapak projek
-Mengemaskini sistem pemantauan projek SPPII
-Mengemaskini sistem Pemantauan Peruntukan Negeri ( SPPN )
-Menyediakan bajet tahunan melalui peruntukan secara pinjaman dari persekutuan

  • "Adakah anda mengetahui bahawa aduan boleh dibuat melalui aplikasi mudah alih ePintas?"

UNDIAN