logo header ms

Bahagian Perumahan

::: Bahagian Perumahan

 Alamat      :   Paras 20, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR),10503 PULAU PINANG
 Telefon :   04-650 5392
 Faks  :   04-262 2904

 

:: Fungsi

 • Menyelaras, melaksana, memantau dan menilai dasar-dasar perumahan Kerajaan berhubung penyediaan rumah mampu milik yang mencukupi bagi memenuhi keperluan masyarakat setempat.
 • Mengendalikan urusan pendaftaran dan pengagihan rumah mampu milik serta pengurusan rancangan perumahan Kerajaan Negeri secara adil, telus dan berkesan agar penduduk boleh menikmati kemudahan-kemudahan perumahan yang baik dalam suasana yang selesa dan selamat.

 

A.      SEKSYEN DASAR DAN PEMBANGUNAN

AKTIVITI :

 1. Unit Dasar dan Pembangunan
 2. Unit Penempatan

 

CIRI-CIRI UTAMA :

 

AKTIVITI UNIT DASAR DAN PEMBANGUNAN :

Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang bertindak sebagai penyelaras bagi aktiviti seperti :-

 • pemantauan pelaksanaan pembinaan Rumah Mampu Milik Kerajaan Negeri dan Swasta;
 • merancang pembangunan Rumah Mampu Milik di atas tanah-tanah Kerajaan Negeri;
 • memantau projek-projek perumahan yang terbengkalai dan bermasalah;
 • permohonan harga baru Rumah Mampu Milik; dan
 • menjadi urusetia kepada Jawatankuasa MMK Perumahan dan Jawatankuasa Pengurusan Konsep Baru Perumahan dan Mesyuarat Jawatankuasa Pelepasan Kuota Bumiputera.

 

AKTIVITI UNIT PENEMPATAN :

Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang bertindak sebagai penyelaras bagi aktiviti seperti :-

 • menguruskan pendaftaran permohonan Rumah Mampu Milik / Projek Perumahan Rakyat Disewa
 • menguruskan pengagihan Rumah Mampu Milik / Projek Perumahan Rakyat Disewa
 • menguruskan projek pindahmilik Rumah Mampu Milik Kerajaan Negeri dan Swasta
 • menguruskan penempatan sementara mangsa bencana dan setinggan di Perumahan Awam Kerajaan Negeri / Projek Perumahan Rakyat Disewa

B.     SEKSYEN PENGURUSAN PERUMAHAN

AKTIVITI :

 1. Unit Pengurusan dan Kewangan
 2. Unit Teknikal dan Penyelenggaraan

 

CIRI-CIRI UTAMA :

 

AKTIVITI UNIT PENGURUSAN DAN KEWANGAN :

Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang bertindak sebagai penyelaras bagi aktiviti pengurusan seperti :-

 • perjawatan, penyediaan kursus / latihan / bengkel / seminar, cuti, pengesahan lantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, persaraan, disiplin, tatatertib dan lain-lain lagi; dan
 • pengurusan kewangan & belanjawan.

 

AKTIVITI UNIT TEKNIKAL DAN PENYELENGGARAAN :

Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang bertindak sebagai penyelaras bagi aktiviti seperti :-

 • menguruskan dan mengendalikan aduan-aduan daripada orang awam;
 • mengurus dan mengawal kerja-kerja penyelenggaraan rumah-rumah, bangunan, kedai-kedai, harta benda Kerajaan termasuk kawasan lapang di Rancangan Perumahan;
 • mengurus kerja-kerja pembersihan bangunan dan kawasan-kawasan di Rancangan Perumahan; dan
 • menguruskan pengurusan, pembaikan dan penyelenggaraan di Rancangan Perumahan Kerajaan Negeri.

 

C.     SEKSYEN PENGURUSAN RANCANGAN

Memastikan pentadbiran Pejabat Rancangan Perumahan berjalan dengan lancar, cekap dan teratur dari segi Pengurusan Kakitangan, Kewangan, Kutipan dan Penyelenggaraan Rumah Pangsa /  Teres serta Kedai / Gerai.

 

D.      SEKSYEN PENGUATKUASAAN DAN STRATA

AKTIVITI SEKSYEN PENGUATKUASAAN DAN STRATA :

Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang bertindak sebagai penyelaras bagi urusan seperti :-

 • memantau unit-unit rumah / kedai yang melanggar syarat-syarat penghunian dan bertunggakan;
 • menjalankan penguatkuasaan ke atas unit-unit rumah / kedai yang melanggar syarat-syarat penghunian dan yang bertunggakan;
 • menguruskan permohonan hakmilik / hakmilik strata Rumah Mampu Milik Kerajaan Negeri;
 • menjalankan operasi untuk mengutip balik tunggakan sewa dan penyelenggaraan; dan
 • menguruskan proses penubuhan Pebadanan Pengurusan (MC) / Badan Pengurusan Bersama (JMB) untuk Rumah Mampu Milik Kerajaan Negeri.

update : 15 Julai 2019

 • Adakah Program AES Negeri Pulau Pinang membantu meningkatkan ekonomi negeri?

UNDIAN