Color Chooser : default red contrast
A- A A+
Log in Register

Login to your account

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Email *
  • BACKGROUND 2.jpg
  • BACKGROUND 3.jpg
  • BACKGROUND 5.jpg
  • BACKGROUND 6.jpg
  • BACKGROUND 7.jpg
  • BACKGROUND 8.jpg
  • BACKGROUND 9.jpg
SENARAI CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO) SEKTOR AWAM
JABATAN/ AGENSI NEGERI PULAU PINANG
Bil
Jabatan / Agensi
Nama CIO
Jawatan

Gred
Jawatan

No.Tel/
No. Faks

Emel
1
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri YBhg.Dato' Haji Muhammad Yusof Bin Wazir Timb.Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)
Jusa 'C'
04-6505152
04-2613203
myusoff@penang.gov.my
2
Jabatan Kewangan Negeri Pn. Hashimah Binti Mohamed Hashim Timbalan Pegawai Kewangan Negeri
M54
04-6505168
04-2630725
hmh@penang.gov.my
3
Jabatan Mufti Negeri Tn. Hj. Suleh Wan Kurdi Bin Hj Jalaludin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri
S48
04-2632975
04-2632985
sullehwankurdi@penang.gov.my
4
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri En. Mohammad Zamri Bin Roslan Ketua Pendaftar
LS48
04-8282727
04-8296427
zamri@esyariah.gov.my
5
Pejabat Pengarah Tanah & Galian YBhg. Dato' Tn. Hj. Ariffin Bin Awang Pengarah Tanah & Galian
Jusa 'C'
04-6505200
04-2619588
eric@penang.gov.my
6
Jabatan Perancang Bandar & Desa Tn.Hj. Zainuddin Bin Ahamad Pengarah

J54
(Memangku
JUSA 'C')

04-6505270
04-2637580
zainuddin@penang.gov.my
7
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pn.Roziyah Binti Shariff Ketua Penolong Pengarah
M48
04-2637200
04-2502810
roziyah@penang.gov.my
8
Pejabat Daerah & Tanah  DTL En.Azizi Bin Zakaria Pegawai Daerah
M54
04-6505320
04-2616137
azizi@penang.gov.my
9
Pejabat Daerah & Tanah  DBD Tn.Hj. Jusni Bin Hj Ismail Pegawai Daerah
M54
04-8691101
04-8661593
jusni@penang.gov.my
10
Pejabat Daerah & Tanah SPT En.Roslan Bin Yahaya Pegawai Daerah
M54
04-5402361
04-5399549
lan@penang.gov.my
11
Pejabat Daerah & Tanah SPU En.Hassan Bin Mat Daud Pegawai Daerah
M54
04-5759963
04-5758964
hassanmd@penang.gov.my
12
Pejabat Daerah & Tanah SPS Pn.Hjh. Rohani Binti Hassan Pegawai Daerah

M54
(Memangku)

04-5824511
04-5821003
hrh@penang.gov.my
13
Jabatan Pengairan & Saliran Kapt. (B) Ir. Haji Anuar Bin Haji Yahya Pengarah
J54
04-6505280
04-2613435
anuaryahya@penang.gov.my
14
Jabatan Kerja Raya Tn. Hj Ahmad Latif Bin Abdul Hamid Pengarah Kerja Raya Pulau Pinang
J54
04-6505290
04-2614707
latif@penang.gov.my
15
Jabatan Kebajikan Masyarakat En.Shaballah Bin Zainal Abidin Timbalan Pengarah 1
S48
04-6505259
04-2635964
shaballah@penang.gov.my
16
Pejabat T.Y.T Yang di-Pertua Nageri En.Shahul Hamid Bin Abdul Kadir Setiausaha Sulit Kepada T.Y.T
M48
(Memangku M52)
04-2281266
04-2281266
shahul@penang.gov.my
17
Jabatan Pertanian Negeri Pn.Noor Mazirah Binti Teh Timbalan Pengarah Pertanian (P)
G44
04-5372144
04-5372150
mazirah@penang.gov.my
18
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri  Dr. Wan Mohd. Kamil Bin Wan Nik Pengarah
G52
04-5084363
04-5084366
wankamil@penang.gov.my
19
Jabatan Perhutanan Negeri En.Mohamad Roslan Bin Abd. Rahman Timbalan Pengarah Perhutanan Negeri (O)
G32
04-650 5249
04-2636335
mohamadroslan@penang.gov.my
20
Jabatan Taman Botani Cik Nor Wahida Binti Hassan Pengarah  Taman Botani
G41
04-2271354
04-2286075
norwahida@penang.gov.my
21
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang Ybhg.Dato' Abdul Rahim Bin Isahak Timbalan Pengurus Besar
W54
04-6340111
04-6342405
ari@pdc.gov.my
22
Majlis Perbandaran Seberang Perai En. Zainol Abidin Bin Md Noh Setiausaha Perbandaran
N54
04-5497402
04-5395588
zainol@mpsp.gov.my
23
Majlis Perbandaran Pulau Pinang Ir. Ang Aing Thye Setiausaha Perbandaran
NB54
04-2592112
04-2636345
atang@mppp.gov.my
24
Perbadanan Perpustakan Awam Pn. Shukriah Binti Che Yon Pengarah
S48
04-3971058
04-3970226
shuk@penang.gov.my
25
Lembaga Muzium Negeri Pn.Haryany Binti Mohamad Pengarah/Kurator
S41
04-2613144
04-2614544
haryany@penang.gov.my
26
Majlis Agama Islam Pulau Pinang En.Shahril Bin Sahrom Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
N41
04-2260305
04-2260380
shahril@mainpp.gov.my
Tarikh kemaskini: 26 Ogos 2010