Color Chooser : default red contrast
A- A A+
Log in Register

Login to your account

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Email *
 • BACKGROUND 4.jpg
 • botani.gif
 • penang hill.gif
 • CAT english
 • Ramadhan 2014 - Eng
 • myidbi
 • erumah
 • banner ebayar bi
 • catkerja
 • isejahterabi
info-trafik-en  info-solat-en  info-cuaca-en 

Penang This Month

 • ansara2014en
 • Penang International Lion Dance
  timthumb 7
  • Yuran Kemasukan: Percuma
   Tarikh Mula: 24-05-2014
   Tarikh Akhir: 25-05-2014
   Hubungi:  Penang Tourism Development
                 Commitee and Wushu, Lion &
                 Dragon Dace Association Penang
   Lokasi: Penang • Perfect Living 2014    timthumb 6
  • Yuran: Percuma
   Tarikh Mula: 23-05-2014
   Tarikh Akhir: 25-05-2014
   Hubungi: 03 – 8075 7375
   Lokasi: Penang 
    
 • Penang Night Career & Postgraduate Expo 2014

  • Yuran Kemasukan: Percuma
   Tarikh Mula: 24-05-2014     timthumb 8
   Tarikh Akhir: 25-05-2014
   Hubungi: 012-4224004
   Lokasi: Penang
  • Festival Durian
  • Yuran Kemasukan: Percuma timthumb 9
   Tarikh Mula: 01-06-2014
   TArikh Akhir: 31-07-2014
   Hubungi: Penang Share Tourism
   Development

   Lokasi: Penang
 • Dragon Boat Festival 2014
   timthumb 11
  Yuran Kemasukan: Rujuk Laman web
  Tarikh Mula: 07-06-2014 09:00
  Tarikh Akhir: 08-06-2014 17:00
  Hubungi: 012-4830448
  Lokasi: Penang


 • Give blood
 • liondance
 • perfectliving
 • Postgraduate
 • festival durian
 • Dragon Boat

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA

MAJLIS PERASMIAN PAMERAN eKERAJAAN NEGERI PULAU PINANG 2012

20 NOVEMBER 2012 (SELASA)

 2.15 PETANG

RUANG LEGAR BERHADAPAN MAYBANK, KOMTAR, PULAU PINANG


Salam Sejahtera dan Selamat Petang

Terima kasih saudara Pengacara Majlis

Y.B. Dato’ Farizan bin Darus, Setiausaha Kerajaan Negeri

Y.B. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan;

Y.B. Dato' Haji Mokthar bin Mohd. Jait, Pegawai Kewangan Negeri

Y. Berusaha Ketua-ketua Jabatan;

Pegawai-pegawai Kanan;

Rakan-rakan media

Para hadirin yang dihormati sekalian.

1. Saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan SYABAS kepada semua jabatan dan agensi negeri yang telah turut serta dalam pameran e-Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Hadirin sekalian,

2. Tema pameran pada kali ini, ”EZ eG – eKerajaan Lebih Mudah” adalah kesinambungan daripada siri Pameran eKerajaan yang telah dilaksanakan pada 15 dan 16 Oktober tahun lalu di Sunway Carnival Mall, Seberang Jaya dengan tema kali ini ”Online lebih mudah”. ”Online lebih mudah” adalah satu mesej dan komitmen yang jelas daripada jabatan/agensi kerajaan untuk terus memperkukuh dan memastikan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan menjadi lebih mudah, cepat dan selesa serta boleh dicapai tanpa mengira tempat dan masa.

3. Terdapat lebih kurang 34 jenis perkhidmatan online yang disediakan melalui Portal Rasmi Kerajaan Negeri termasuk 8 jenis perkhidmatan online MPPP dan 8 jenis perkhidmatan online MPSP. Antara yang utama adalah kemudahan pembayaran secara online melalui e-Bayar, ePINTAS pula adalah merupakan gerbang aduan bersepadu Kerajaan Negeri, iDirektori pula adalah rujukan setempat bagi maklumat perhubungan dan perkhidmatan utama yang disediakan di semua jabatan dan agensi negeri, eRumah – permohonan dan semakan status permohonan Rumah Kos Rendah/ Rumah Kos Sederhana Rendah/PPR, ePP atau e-Pinjaman Penuntut adalah untuk – permohonan dan semakan permohonan pinjaman penuntut dan iSejahtera – semakan status pendaftaran bantuan warga emas dan ibu tunggal, eMunakahat – pemohonan dan semakan pendaftaran perkahwinan Islam dan ePerolehan Negeri – urusan sebutharga dan tender secara terbuka Kerajaan Negeri.

Hadirin sekalian,

4. Statistik transaksi perkhidmatan online yang dipaparkan di Portal Rasmi Kerajaan Negeri menunjukkan peningkatan penggunaan perkhidmatan online yang sangat menggalakkan. Contohnya penggunaan eBayar telah meningkat sebanyak 56% pada tahun ini berbanding tahun 2011 manakala transaksi kemudahan eRumah meningkat 65% pada tahun ini.

5. Pada tahun ini, lima (5) perkhidmatan online yang baru telah diperkenalkan iaitu e2PSM – permohonan dan penyemakan status pendaftaran pekerjaan sepanjang masa (bagi jawatan kontrak semua gred dan tetap gred 16 ke bawah) dan iBITA – permohonan dan semakan status permohonan bantuan kewangan ke IPT serta iSejahtera dengan 3 modul baru iaitu OKU, anak emas dan pelajar emas. Di samping itu, terdapat beberapa perkhidmatan online yang kini masih dalam peringkat uji guna dan akan dibuka untuk capaian awam selewatnya pada suku pertama tahun 2013 iaitu eBencana – pengurusan dan penyampaian maklumat bencana kepada kumpulan sasaran/awam dan eTempahan Berpusat yang menyediakan kemudahan permohonan dan bayaran tempahan bagi kemudahan yang diuruskan oleh Pejabat SUK iaitu kemudahan Auditorium di Paras 5 KOMTAR, Dewan Sri Pinang dan Rumah Peranginan Negeri.

6. Di samping itu, Kerajaan Negeri juga mengambil inisiatif dalam menyediakan perkhidmatan melalui saluran MySMS iaitu GOVPG@15888 yang pada masa ini menyediakan 6 jenis perkhidmatan IOD (Information on Demand) dan 34 perkhidmatan DOD (Document on Demand).

Saudara-saudari sekalian,

7. Hasrat Kerajaan Negeri untuk memudahkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat dan sektor perniagaan menerusi teknologi Internet tidak akan berkesan jika kemudahan akses Internet berasaskan kepada konsep 3 A; iaitu ’Accessibility, Availability dan Affordability’ di Pulau Pinang terbatas. Justeru itu, Kerajaan Negeri mengambil inisiatif menzahirkan projek ”Penang Free WiFi” bagi memastikan rakyat Pulau Pinang mempunyai pilihan akses percuma ke Internet dan sekaligus meningkatkan daya saing Pulau Pinang di era dunia globalisasi dan k-ekonomi. Fasa pertama projek ”Penang Free WiFi” telah berjaya mewujudkan sebanyak 750 hotspot percuma dan di bawah fasa kedua (2011-2016) sejumlah 750 hotspot lagi telah disediakan bagi melengkapkan liputan kemudahan Internet WiFi percuma yang lebih menyeluruh di Pulau Pinang pada tahun ini.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

8. Pada masa ini, satu kajian online ”Your Voice Matters” telah dibuka untuk pandangan awam mengenai keberkesanan Portal Rasmi Negeri dan kajian online ini akan berakhir pada 30 November 2012. Oleh itu, saya amat berharap rakyat dan pelawat Portal Rasmi Kerajaan Negeri akan memberi input kepada pentadbiran ini supaya projek peningkatan Portal yang akan dilaksanakan pada tahun depan akan lebih mantap dan memenuhi aspirasi rakyat dan penggunanya.

9. Di samping itu, saya ingin menyeru supaya jabatan dan agensi kerajaan untuk terus berusaha memanfaatkan penggunaan teknologi ICT sebagai ”pemudah cara” dalam setiap proses kerja dan penyampaian perkhidmatan masing-masing demi mencapai pentadbiran CAT.

10. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada jabatan/agensi negeri atas pencapaian penarafan 5 bintang dalam Malaysia Government Portals/Websites Assesment 2012 yang dilaksanakan oleh MDeC (Malaysia Development Corporation) iaitu Portal Rasmi Kerajaan Negeri yang dikendalikan oleh Pejabat SUK dan portal rasmi MPPP, MPSP dan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian serta laman web rasmi Jabatan Kewangan Negeri. Portal Rasmi Negeri juga telah berjaya mengekalkan kedudukan dalam senarai top 10 penilaian portal/laman web jabatan/agensi seluruh Malaysia dan perlu berusaha lebih gigih untuk meningkatkan lagi kedudukan ini.

11. Akhir kata, saya amat berharap Pameran e-Kerajaan yang diadakan selama dua hari iaitu pada 20 & 21 November 2012 akan mencapai sasarannya dalam mempromosi dan memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan secara online yang telah disediakan oleh jabatan dan agensi kerajaan negeri. Marilah kita pastikan www.penang.gov.my adalah pilihan kita semua yang lebih mudah dan cepat.

Dengan ini saya dengan sukacitanya merasmikan Pameran eKerajaan Negeri Pulau Pinang 2012 pada hari ini.

Sekian, terima kasih.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

IKLAN JAWATAN KOSONG DI BAWAH PENTADBIRA…

Untuk makluman , iklan jawatan kosong  di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah seperti berikut : 1)  Pembantu Operasi (Amah) Gred N11 (Kontrak)  2)  Pengawal Kes... Read more

The Bestowing of Medals of Honour Ceremo…

The Bestowing of Medals of Honour Ceremony for Penang State for 2014 will be held in September 2014 as the birthday of His Excellency, Head of State of Penang which is celebrated officially on 12 July... Read more

MAKLUMAT TERKINI PINJAMAN PENUNTUT NEGER…

Senarai Peminjam Tegar sehingga Jun2014 << Klik untuk muat turun >> Senarai Peminjam Paling Tegar sehingga Jun 2014 << Klik untuk muat turun >> Senarai Peminjam Tamat Bayar ... Read more

2. Request For Proposal (RFP) For …

  STATE SECRETARIAT INCORPORATED (SSI) REQUEST FOR PROPOSAL   The offer is made to local Bidder to participate in the Request for Proposal as follows:-    TITLE : REQUEST FOR... Read more

Penang Student Loan Application Session …

Application for Penang Student Loan for 2014/2015 is open on 2 May 2014 to 31 July 2014. Applications can made through http://epp.penang.gov.my. The Penang Student Loan Application is open to all Mal... Read more

Makluman Penutupan Sementara Empangan Me…

Makluman Penutupan Sementara Empangan Mengkuang Kepada Orang Awam Tapak Pembinaan Empangan Baru (lembah sebelah kiri) telah diserahkan kepada kontraktor pada 1hb Ogos 2011 untuk kerja-kerja pembinaan... Read more

aduan en

maklumbalas en

Poll

Banning foreigners from cooking our favourite hawkers' food will ensure that the authentic and unique Penang flavour is retained