Color Chooser : default red contrast
A- A A+
Log in Register

Login to your account

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Email *
 • BACKGROUND 4.jpg
 • botani.gif
 • penang hill.gif
 • CAT english
 • Ramadhan 2014 - Eng
 • myidbi
 • erumah
 • banner ebayar bi
 • catkerja
 • isejahterabi
info-trafik-en  info-solat-en  info-cuaca-en 

Penang This Month

 • ansara2014en
 • Penang International Lion Dance
  timthumb 7
  • Yuran Kemasukan: Percuma
   Tarikh Mula: 24-05-2014
   Tarikh Akhir: 25-05-2014
   Hubungi:  Penang Tourism Development
                 Commitee and Wushu, Lion &
                 Dragon Dace Association Penang
   Lokasi: Penang • Perfect Living 2014    timthumb 6
  • Yuran: Percuma
   Tarikh Mula: 23-05-2014
   Tarikh Akhir: 25-05-2014
   Hubungi: 03 – 8075 7375
   Lokasi: Penang 
    
 • Penang Night Career & Postgraduate Expo 2014

  • Yuran Kemasukan: Percuma
   Tarikh Mula: 24-05-2014     timthumb 8
   Tarikh Akhir: 25-05-2014
   Hubungi: 012-4224004
   Lokasi: Penang
  • Festival Durian
  • Yuran Kemasukan: Percuma timthumb 9
   Tarikh Mula: 01-06-2014
   TArikh Akhir: 31-07-2014
   Hubungi: Penang Share Tourism
   Development

   Lokasi: Penang
 • Dragon Boat Festival 2014
   timthumb 11
  Yuran Kemasukan: Rujuk Laman web
  Tarikh Mula: 07-06-2014 09:00
  Tarikh Akhir: 08-06-2014 17:00
  Hubungi: 012-4830448
  Lokasi: Penang


 • Give blood
 • liondance
 • perfectliving
 • Postgraduate
 • festival durian
 • Dragon Boat

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS SAMBUTAN HARI INOVASI

PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2012

17 JANUARI 2012

KOMPLEKS MASYARAKAT PENYAYANG

 

Yang Berhormat Dato’ Haji Abdul Halim bin Hussain,

Speaker Dewan Undangan Negeri

Yang Berhormat Dato' Mansor bin Othman,

Timbalan Ketua Menteri I

Yang Berhormat Prof Dr P.Ramasamy,

Timbalan Ketua Menteri II

Yang Berhormat Dato' Farizan bin Darus

Setiausaha Kerajaan Negeri

Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Yang Berhormat Dato' Faiza binti Zulkifli

Penasihat Undang-Undang Negeri

Yang Berhormat Dato' Haji Mokhtar bin Mohd Jait

Pegawai Kewangan Negeri

Ketua-Ketua Jabatan

En Hussein bin Mohd Ariff

Penceramah daripada Persatuan Kreativiti dan Inovasi Malaysia (MACRI)

Rakan-Rakan media

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian

Salam Pagi dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan setinggi- tinggi tahniah kepada pihak penganjur kerana menjayakan Hari Inovasi Peringkat Negeri Pulau Pinang tahun 2012. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua di atas komitmen tuan- tuan dan puan- puan untuk menghadiri majlis ini.

Tema sambutan Hari Inovasi pada tahun ini iaitu “Kecemerlangan – Budaya Inovasi” adalah tepat pada masanya.

Pelaksanaan idea- idea inovasi ini akhirnya dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta memberi faedah kepada pelanggan. Inovasi yang dihasilkan haruslah berupaya menambah nilai output semasa pulangan kewangan atau penjimatan masa serta membawa perubahan kepada amalan sedia ada.

Tuan-tuan dan puan-puan,

Apabila Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat mengumumkan urustadbir CAT (Cekap, Akauntabiliti dan Telus), kita membawa perubahan kepada sistem penyampaian kita.

Budaya inovasi di Malaysia masih jauh ketinggalan berbanding Thailand dan Indonesia yang sudah pun mendapat perhatian dunia dengan produk- produk inovatif mereka dipaparkan di majalah- majalah antarabangsa seperti The Times. Kita dapati bahawa Malaysia hanya selesa dan berpuas hati dengan kedudukan sebagai 'jaguh kampung' sahaja. Produk- produk inovasi hanya benar- benar diterima sekiranya ia diterima secara global. Selepas diteliti, 3 aspek yang menyebabkan Malaysia masih jauh ketinggalan ialah yang pertama Penguasaan Bahasa Inggeris. Penguasaan Bahasa Inggeris adalah prasyarat kepada penyertaan inovasi global. Dari segi teknologi dan inovasi, usaha perlu dilakukan untuk menaik taraf penguasaan bahasa kedua terpenting ini. Kedua ialah kurangnya pendedahan di peringkat global seperti menghadiri seminar- seminar inovasi peringkat antarabangsa. Ketiga ialah wujudnya budaya syok sendiri.Oleh itu bagi memastikan produk yang dihasilkan boleh diaplikasi secara global, kita hendaklah menghasilkannya bukan setakat untuk kepuasan diri sendiri tetapi juga kepada umum.

Di samping itu, penerapan 3 penggerak utama untuk menghasilkan inovasi global ialah yang pertama, kerja dengan keras tanpa mengenal erti putus asa. Kedua ialah kerja dengan amanah dengan jujur terhadap produk yang dihasilkan. Dengan hati yang ikhlas dan jujur, barulah sesuatu inovatif dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan yang ketiga ialah kerja secara berkumpulan. Mesti ada satu team agar idea- idea kreatif dapat digabungkan bersama.

Hari ini, inovasi bukan sahaja menjadi kunci kejayaan kepada melonjakkan kemajuan sesebuah negara dan mengukuhkan kedudukan negara tersebut di dalam ranking daya saing global.

Dalam konteks organisasi, istilah inovasi sering kali digunakan bagi merujuk keseluruhan proses di mana organisasi menghasilkan idea baru dan menukarkannya menjadi barangan atau perkhidmatan yang berlainan, berguna dan memiliki daya komersil, sementara istilah kreatif dikhususkan bagi kegunaan khusus dalam proses penghasilan idea berlainan oleh individu atau kumpulan sebagai langkah perlu dalam proses inovasi.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

Dalam arus globalisasi, inovasi dan kreativiti merupakan faktor utama yang membezakan kecemerlangan sesebuah jabatan dengan yang lain. Kecemerlangan sesebuah jabatan bukan bergantung kepada saiz dan bilangan kakitangan dan pegawai yang ramai. Apa yang penting ialah nilai, mutu dan taraf pemikiran dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi secara inovatif dan pantas. Itulah sebabnya Kerajaan Negeri memperkenalkan Hadiah Inovasi di mana pemenang akan menerima RM10, 000 dan jabatan yang berkenaan juga turut akan menerima RM10, 000.

Tuan-tuan dan puan-puan,

Bertepatan dengan cabaran untuk mentransformasikan Pulau Pinang sebagai negeri bertaraf antarabangsa di era globalisasi, beberapa penambahbaikan perlu dilakukan terutama dalam aspek kualiti perkhidmatan awam. Untuk mencapai sasaran itu, prinsip urus tadbir berintegriti berasaskan Cekap, Akauntabiliti dan Telus dalam setiap asa pengurusan menjadi pemangkin. Salah satu sebabnya Kerajaan Negeri Pulau Pinang mencatat rekod sejarah Malaysia dengan pengurangan hutang paling besar sebanyak 95% daripada RM630 juta pada 8 Mac 2008 kepada RM30 juta pada 31 Oktober 2011 adalah inovasi dalam sistem mentadbir kewangan. Sistem tender terbuka akan memastikan kontrak kerajaan bebas daripada rasuah dengan mengumumkan isi kandungan kontrak kerajaan sehingga membolehkan Kerajaan Negeri memperolehi lebihan belanjawan setiap 4 tahun Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat memerintah.

Tahun lepas sahaja, Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang telah memberikan bonus dengan minima RM1,400 kepada penjawat awam negeri sebagai pengiktiran kepada sumbangan perkhidmatan awam kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ini membuktikan bahawa Kerajaan Pakatan Rakyat prihatin dan menghargai sumbangan inovasi yang telah diberikan oleh semua penjawat awam. Keuntungan dan lebihan yang diperolehi dikongsi sama rata oleh semua rakyat.

Saya berharap melalui Hari Inovasi yang disambut hari ini, semua anggota perkhidmatan awam Pulau Pinang akan lebih berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dan amanah dengan mencari penyelesaian kreatif dan inovatif di luar kelaziman.

Dengan ini saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Inovasi Peringkat Negeri Pulau Pinang Tahun 2012.

Sekian, terima kasih.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

The Bestowing of Medals of Honour Ceremo…

The Bestowing of Medals of Honour Ceremony for Penang State for 2014 will be held in September 2014 as the birthday of His Excellency, Head of State of Penang which is celebrated officially on 12 July... Read more

2. Request For Proposal (RFP) For …

  STATE SECRETARIAT INCORPORATED (SSI) REQUEST FOR PROPOSAL   The offer is made to local Bidder to participate in the Request for Proposal as follows:-    TITLE : REQUEST FOR... Read more

Penang Student Loan Application Session …

Application for Penang Student Loan for 2014/2015 is open on 2 May 2014 to 31 July 2014. Applications can made through http://epp.penang.gov.my. The Penang Student Loan Application is open to all Mal... Read more

Makluman Penutupan Sementara Empangan Me…

Makluman Penutupan Sementara Empangan Mengkuang Kepada Orang Awam Tapak Pembinaan Empangan Baru (lembah sebelah kiri) telah diserahkan kepada kontraktor pada 1hb Ogos 2011 untuk kerja-kerja pembinaan... Read more

aduan en

maklumbalas en

Poll

Banning foreigners from cooking our favourite hawkers' food will ensure that the authentic and unique Penang flavour is retained