Color Chooser : default red contrast
A- A A+
Log in Register

Login to your account

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Email *
 • BACKGROUND 4.jpg
 • botani.gif
 • penang hill.gif
 • krismas BI 2014
 • SSR S STAR BI
 • ANUGERAH COMPLAINT BI
 • CAT english
 • myidbi
 • erumah
 • banner ebayar bi
 • catkerja
 • isejahterabi
 • tahun baru 2015 BI 2014
info-trafik-en  info-solat-en  info-cuaca-en 

Penang This Month

 • Pesta Pulau Pinang 2014pesta pulau pinang

  Date       : 25 November hingga
                  31 December 2014
  Time      : 6.00 pm hingga 11.00 pm
  Vaneu    : Tapak Pesta, Sungai Nibong,
                  Pulau Pinang
  Advice  : Penang State Government

  ALL ARE INVITED
 • Penang Buskers Festival 2014buskers

  Venue 1 - Occupy Beach Street

  Date    :  7, 14, 21 & 28 December 2014
  Venue :  Beach Street, Penang
  Time   :  8:00am - 12:00pm

  Venue 2 - Armenian Street Got Talent

  Date    : 13, 20 & 27 December 2014
  Venue :  Armenian Street, Penang
  Time   :  6:00pm - 10:00pm

  ALL ARE INVITED

UCAPAN YAB KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA UPACARA PENGAKUAN PENERIMAAN JAWATAN AHLIMAJLIS- AHLIMAJLIS

MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG (MPPP)

PADA 4 JANUARI 2011 DI DEWAN BANDARAYA

Y.B. Dato’ Mansor bin Othman, Timbalan Ketua Menteri (I) Pulau Pinang;

Y.B. Prof. Dr. P. Ramasamy a/l Palanisamy, Timbalan Ketua Menteri (II) Pulau Pinang;

Y.B Tuan Chow Kon Yeow, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Pengurusan Lalulintas,

Yang Berhormat-Yang Berhormat; Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang;

Y.B Dato’ Farizan bin Darus, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang;

Yang Berhormat-Yang Berhormat, Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli Dewan Rakyat;

Y. Bhg Ar. Patahiyah bt Ismail, Yang Dipertua Majlis Perbandaran Pulau Pinang

Ahli Majlis – Ahli Majlis, Majlis Perbandaran Pulau Pinang

Ketua Ketua Jabatan dan pegawai-pegawai,

Para Wartawan,

Dato’ / Tuan / Puan yang saya hormati sekalian

Selamat pagi dan salam sejahtera,

1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri upacara pada pagi ini.

2. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua Ahli Majlis atas perlantikan mereka oleh Pihak Berkuasa Negeri. Sebagai Ahlimajlis tuan-tuan dan puan-puan akan menghadapi banyak cabaran dan diantara aspek-aspek yang perlu diberi penekanan temasuk pembangunan perbandaran yang mapan, penyediaan perkhidmatan perbandaran dan infrastruktur yang berkualiti, pengwujudan persekitaran hidup yang bersih, indah dan sejahtera serta mengamalkan urustadbir yang baik.

3. Majlis Perbandaran Pulau Pinang harus menyedari hakikat bahawa ia perlu berdepan dengan cabaran setiap hari dan cabaran ini kian bertambah dengan ekspektasi orang awam untuk perkhidmatan yang berkualiti. Sebagai Ahlimajlis tuan-tuan dan puan-puan perlu peka kepada penyampaian perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat, memberi fokus kepada pembaikan dan menaiktaraf infrastruktur serta penyelenggaraan kemudahan awam, melaksanakan projek-projek yang boleh meningkatkan kemudahan dan keselesaan kepada rakyat dan meningkatkan taraf persekitaran lanskap dan kebersihan supaya dapat memberikan kehidupan yang lestari dan keharmonian kepada masyarakat selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri mencapai matlamat “Cleaner Greener Penang”

4. Pada tahun 2011 MPPP telah mencapai prestasi kewangan yang baik berasaskan prinsip CAT, tender terbuka dan konsep perbelanjaan berhemah serta “value for money” yang membolehkan lebihan pendapatan dicapai. MPPP mengambil langkah penambahbaikan berterusan dengan memperkasa dan meningkatkan lagi kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan yang sedia ada bagi menjamin kesempurnaan pelaksanaan projek serta program pembangunan bagi memenuhi kehendak stakeholders dan pelanggan di kawasan pentadbirannya. Dalam hal ini saya mengucapkan syabas kepada MPPP kerana telah menunjukkan perkembangan kewangan yang positif berterusan iaitu sehingga 15 Disember 2011, kutipan hasil MPPP adalah berjumlah RM 260.55 juta manakala dari segi aliran keluar dana sehingga 15 Disember 2011, perbelanjaan yang telah dibuat oleh oleh MPPP adalah berjumlah RM173.81 juta. Berdasarkan pendapatan dan perbelanjaan sehingga 15 Disember 2011, Majlis masih mempunyai lebihan pendapatan atau “surplus” sebanyak RM86.74 juta. Walaubagaimanapun, tanggungan perbelanjaan Majlis yang perlu dijelaskan tahun ini berjumlah RM 25.51 juta. Setelah diambil kira keseluruhan perbelanjaan dan tanggungan, MPPP masih mempunyai lebihan pendapatan sebanyak RM61.23 juta.

5. Banyak usaha telah diambil untuk meningkatkan penyediaan kemudahan awam kepada rakyat dan MPPP akan terus melaksanakan beberapa projek pembangunan bagi meningkatkan kemudahan dan keselesaan kepada rakyat. Dalam hal ini, Majlis akan menaiktaraf pasar awam, kompleks makanan & tapak penjaja dalam tahun 2012 di antaranya adalah ,Pasar Jalan Kuantan, Pasar Chowrasta, Pasar Padang Tembak, Pasar Teluk Bahang dan Pasar Tanjung Bungah.

6. Di antara projek yang disambung pelaksanaannya pada tahun 2012 ialah Projek Pembinaan “Subterranean Penang International Convention and Exhibition Centre (sPICE)”. Di samping itu, perutukan juga disediakan bagi projek sambungan kerja-kerja menaiktaraf Pasar Pulau Tikus, Pasar Jelutong, Pasar Air Hitam, Pasar Lebuh Cecil dan Astaka Selera Bukit Gedung. Peruntukan ini disediakan untuk menaiktaraf sistem perparitan, bumbung, lantai, tandas dan gerai.Peruntukan juga disediakan bagi tujuan kemudahan awam untuk orang kurang upaya (OKU).

7. Di antara projek-projek yang akan dilaksanakan oleh MPPP dalam tahun 2012 ialah Membaikpulih dan Pemuliharaan Bangunan Dewan Bandaraya, Projek Pengambilan Balik Tanah Untuk Pembinaan Pasar Teluk Kumbar, Menaiktaraf Kompleks Sukan Balik Pulau, menyediakan lif di Balai Rakyat Taman Tun Sardon dan Balai Rakyat Batu Lancang dan menaiktaraf balai-balai rakyat.

8. Saya juga ucapkan syabas kepada MPPP kerana selaras dengan “Program Cleaner Greener Penang” yang telah dilancarkan oleh Kerajaan Negeri, pihak Majlis Perbandaran Pulau Pinang telah merangka beberapa cadangan projek penghijauan dalam kawasan Bandaraya George Town untuk mencapai matlamat dan objektif program tersebut. Kawasan yang dimaksudkan ialah:

(i) Lebuh Carnarvon

(ii) Pengkalan Weld

(iii) Jalan Dato Keramat

(iii) Lebuh Downing dan Gat Lebuh Gereja

(iv) Gat Lebuh Chulia

9. Usaha-usaha MPPP untuk menambahbaik sistem lalulintas dan pengangkutan dengan memberi tumpuan kepada perkhidmatan bas awam adalah sungguh menggalakkan. Peruntukkan disediakan untuk menaiktaraf laluan pejalan kaki serta mewujudkan laluan bas di pusat Bandar George Town. Di samping itu, 250 buah pondok dan perhentian bas juga akan dinaiktaraf pada tahun 2012. MPPP juga akan meneruskan dengan projek menambah baik aliran lalulintas di Jalan Masjid Negeri, Jalan Scotland, Jalan Air Hitam, Jalan Utama, Jalan Gottlieb dan Jalan Bagan Jermal yang merupakan antara jalan-jalan lingkaran luar George Town.

10. MPPP juga menyediakan peruntukan bagi sistem pemantauan kamera litar tertutup dengan penyewaan 32 buah kamera CCTV berserta 6 kamera bergerak dan 3 pusat kawalan. Selain itu, Kerajaan Persekutuan telah membiayai pemasangan 24 unit kamera CCTV pada tahun 2011 dan juga mempunyai rancangan untuk memasang 32 buah kamera CCTV pada tahun 2012.

11. Majlis juga turut merancang untuk menaiktaraf lampu jalan awam di seluruh pulau, Pulau Pinang dimana peruntukan telah disediakan untuk kerja-kerja menaiktaraf kabel bawah tanah secara berperingkat. Penyelenggaraan jalan, parit, bahu jalan dan laluan pejalan kaki merupakan satu perkhidmatan yang perlu diberikan perhatian yang serius oleh MPPP. Kerja-kerja menurap semula jalan awam, membaiki dan menurap lorong belakang serta membaiki peparit-peparit perlu diteruskan demi kepentingan rakyat.

12. Dalam kita menghadapi persaingan dari negara-negara jiran dalam usaha menarik pelaburan dalam sektor pembuatan dan pelancongan, salah satu perkara utama yang perlu diberi perhatian adalah untuk meningkatkan sistem penyampaian dari segi kelulusan kebenaran merancang, pelan bangunan dan lesen. Akan tetapi Kerajaan Negeri tidak hanya akan menekankan pembangunan semata- mata tanpa mengambilkira masalah penduduk. Itulah sebabnya kadang kala ada sedikit kelewatan kerana masalah sosial itu harus ditangani. Saya tahu pemaju kurang puas hati tentang pendekatan Kerajaan Negeri menimbangkan sekali masalah sosial ekonomi tetapi sebagai kerajaan berjiwa rakyat, kita mahu lihat setiap warga Pulau Pinang berada dalam arus pembangunan. Sektor pelancongan hanya dapat berkembang jika adanya daya tarikan dan kemudahan awam diselenggara dengan baik. Dalam hai ini, saya akan juga memberi penekanan kepada aspek peningkatan taraf kebersihan, keindahan serta penyediaan dan penyelenggaraan kemudahan awam dibawah tanggungjawab Majlis Perbandaran Pulau Pinang.

13. Segala agenda ini akan hanya dapat dilaksanakan dengan jayanya jika Ahli Majlis, Ketua Jabatan, Pegawai dan kakitangan Majlis Perbandaran Pulau Pinang dari semua peringkat dapat memberikan kerjasama sebagai satu pasukan. Marilah kita 'work hard, work honestly dan work smart!'. Kesungguhan dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan akan menghasilkan kecemerlangan kearah mewujudkan sebuah bandar raya yang bersih, ceria dan indah demi kesejahteraan dan keselesaan semua penduduk di kawasan pentadbiran MPPP.

 

Sekian, terima kasih


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

Penutupan Sementara Semua Perkhidmatan I…

 Penutupan Sementara Semua Perkhidmatan ICT Kerajaan Negeri   Adalah dimaklumkan bahawa Portal Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan semua perkhidmatan online negeri akan ditutup untuk c... Read more

MAKLUMAT TERKINI PINJAMAN PENUNTUT NEGER…

Senarai Peminjam Tegar Disember 2014 << Klik untuk muat turun >> Senarai Peminjam Paling Tegar Disember 2014 << Klik untuk muat turun >> Senarai Peminjam Tamat Bayar Disembe... Read more

Survey on Effectiveness of Online Servic…

This survey is to obtain input and suggestions from the users on the online service provided by the Penang State Government. The results of this survey will be evaluated to improve the effectiveness o... Read more

TAWARAN PENGECUALIAN FAEDAH BAGI SEMUA P…

    Mulai dari 1 September 2014 hingga 31 Disember 2014, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menawarkan Pengecualian Faedah bagi peminjam-peminjam yang bersetuju menyelesaikan keseluruhan baki ... Read more

Makluman Penutupan Sementara Empangan Me…

Makluman Penutupan Sementara Empangan Mengkuang Kepada Orang Awam Tapak Pembinaan Empangan Baru (lembah sebelah kiri) telah diserahkan kepada kontraktor pada 1hb Ogos 2011 untuk kerja-kerja pembinaan... Read more

aduan en

maklumbalas en

Poll

Banning foreigners from cooking our favourite hawkers' food will ensure that the authentic and unique Penang flavour is retained