logo header ms

Etika

ETIKA

Amanah dan menyimpan rahsia;

Menerima dan menghormati orang lain;
Memahami batasan dan keupayaan diri;
Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemahiran dari pada pelbagai aspek;
Melaporkan kepada Pegawai Psikologi tentang kes yang boleh merosakkan diri dan orang lain;
Merujuk kes / permasalahan yang rumit kepada Pegawai Psikologi; dan
Memahami peraturan dan etika perkhidmatan awam.

  • "Adakah anda mengetahui bahawa aduan boleh dibuat melalui aplikasi mudah alih ePintas?"

UNDIAN