logo header ms

Prinsip dan Peranan

PRINSIP

 
Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, perlakuan dan fizikal.

 

PERANAN

 
Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling;
Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik;
 Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan; dan
 Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

  • "Adakah anda mengetahui bahawa aduan boleh dibuat melalui aplikasi mudah alih ePintas?"

UNDIAN