logo header ms

Visi dan Misi

VISI

Menjadikan AKRAB penggerak Pembangunan Modal Insan dalam Pengurusan Sumber Manusia

 

MISI

Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi;
 Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan;
Berperanan sebagai perantara antara pegawai dengan Pegawai Psikologi dalam membuat saringan kesesuaian masalah; dan
Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB

  • "Adakah anda mengetahui bahawa aduan boleh dibuat melalui aplikasi mudah alih ePintas?"

UNDIAN